Garantie

Om aanspraak op garantie (zowel fabrieksgarantie alsook eventuele garantie welke door de PCA dealer worden verleend). Is het van belang dat de auto het onderhoud krijgt zoals dit door de fabrikant is voorgeschreven! Een eigenhandige afwijking hierop kan uw garantierecht op bepaalde onderdelen van de auto doen vervallen.

Voorbeeld: Wanneer u bijvoorbeeld zou besluiten om in de garantietermijn de olie-interval te verlengen en er zou daardoor schade aan de motor ontstaan.
Dan wordt dit niet onder garantie vergoedt.
Zorg er daarom voor dat het voorgeschreven onderhoud, met de voorgeschreven vervangingen, wordt opgevolgd!

Terugroepacties:

Conform de geldende wettelijke regelingen is een importeur verplicht om de eigenaren van automobielen waarop een actie op van toepassing is, schriftelijk te informeren. Het is dus logisch dat u deze informatie rechtreeks van de importeur krijgt! Vaak wordt voor de afhandeling van deze specifieke actie door de importeur verwezen naar een dealer in uw omgeving. Voor u als PCA klant betekent dit dat u gewoon met uw auto én de brief van de importeur naar uw PCA dealer kunt gaan die dan de actie voor u af zal handelen.

Enquêtes

In deze moderne tijd worden we regelmatig gebeld (of aangeschreven) door telemarketing bureau’s. Die in opdracht van een importeur of dealer, u ervan proberen te overtuigen dat het beter, of zelfs noodzakelijk is, om uw auto voor onderhoud, APK of reparaties aan te bieden aan de door hen genoemde dealer.

Om voor eens en voor altijd dit misverstand uit de weg te ruimen. Het onderhouden en laten repareren van uw auto binnen de PCA organisatie. Natuurlijk wél conform het voorschrift van de fabrikant. Verzekert u van het volledige behoud van fabriekgarantie. En zelfs eventuele extra garantie van uw eigen PCA dealer!

Uw PCA dealer is simpelweg altijd het juiste adres!